หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2(8)/ 2563 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ได้พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 12 ตุลาคม 2563) ก่อนจะส่งไปยังคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10(14)/2563 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *