คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทสาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 3

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทสาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 2

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอ

คลิกประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการนำเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กําหนดวันส่งรายงานการศึกษาโครงร่างการค้นคว้าอิสระและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้ช่วยทางด้านนิติศาสตร

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์และหลักกฎหมายปกครอง

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

รายละเอียดค่าธรรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

ขอแจ้งผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกท่าน ทางโรงเร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศ มสด. เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1

ด่วน!! ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 10 มีน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น