คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รกม.มสด. จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 เมษายน 64 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ zoom

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองแล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1จัดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มีนาคม 2564

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองแล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1 จัดการเรียนการสอน ในวันที่ 13 มีนาคม 2564

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองแล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น